Състезание Евроскола

Днес в Дома на Европа се проведе състезание Евроскола. Журито в състав: Теодор Стойчев – ръководител на ИБ на ЕП в България, проф. Ингрид Шикова – катедра „Европеистика“ в СУ и Людмил Вълков – Представителство на Европейската комисия в България, бе впечатлено от представянето на всички отбори. Участниците се представиха на български и английски език и отговориха на въпросите на журито.
Отборът на нашето училище, ръководен от госпожа Виолета Назърска, е един от отборите – победители, които ще бъдат евродепутати за ден в Европейския парламент в Страсбург.

Състезание Евроскола
Към началото