Състезание между петите класове

Днес, 27.11.2018 се проведе състезание между учениците от VА и VБ клас по повод 20 години от извеждането на първият модул на Международната космическа станция„Заря” в Космоса. Учениците се състезаваха в два отбора „Земляни” и „Космонавти”. В организирането и провеждането на състезанието участваха Севделина Смилкова и Джулия Пенчева от XI Б клас, под ръководството на госпожа Антонина Стоянова и госпожа Маргарита Янева.

                               

Състезание между петите класове
Към началото