Зрелостникът Кирил Бойков Петров от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир взе участие в Националната олимпиада по български език и литература на 28.06.2020 г.