Участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII

Уважаеми седмокласници и родители,
за кандидатстване след VII клас
за учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет на https://priem.mon.bg или на място, в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир от 3 до 5 юли, от 08.00 до 18.00 часа.

Участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII
Към началото