През учебната 2018/2019 година в гимназиален етап се обучават 181 ученици в девет паралелки:

Две паралелки профил: “Математически”;

Четири паралелки профил: “Природоматематически”;

Две професионални паралелки професия “Приложен програмист” с трета степен на професионална квалификация;

Една не профилирана паралелка.