Гимназиален етап

През учебната 2018/2019 година в гимназиален етап се обучават 181 ученици в девет паралелки:

Две паралелки профил: „Математически“;

Четири паралелки профил: „Природоматематически“;

Две професионални паралелки професия „Приложен програмист“ с трета степен на професионална квалификация;

Една не профилирана паралелка.

Към началото