През учебната 2018/2019 година в гимназиален етап се обучават 182 ученици в девет паралелки:

Две паралелки профил: „Математически“;

Четири паралелки профил: „Природоматематически“;

Две професионални паралелки професия: „Приложен програмист“ с трета степен на професионална квалификация;

Една непрофилирана паралелка.

През учебната 2019/2020 година в гимназиален етап се обучават 200 ученици в десет паралелки:

Три паралелки профил: „Математически“;

Три паралелки профил: „Природоматематически“;

Три професионални паралелки професия: „Приложен програмист“ с трета степен на професионална квалификация;

Една непрофилирана паралелка.Към началото