През учебната 2018/2019 година в прогимназиален етап се обучават 146 ученици в шест общообразователни паралелки:

Две в пети клас;

Две в шести клас;

Две в седми клас;

През учебната 2019/2020 година в прогимназиален етап се обучават 126 ученици в шест общообразователни паралелки:

Две в пети клас;

Две в шести клас;

Две в седми клас;Към началото