Станислав Стоянов е ученик в XII клас в СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Радомир със сериозно и отговорно отношение към личностното си развитие и разностранни интереси.
Увлечението към фотографията е предезвикателство да участва в национални и международни конкурси, където печели призови места.
За втора година училището ни по случай патронния празник представя свои талантливи ученици.
На 02 май 2018 година в ОИМ “Войнишко въстание” беше открита изложба “Докосване” с фотографии на Станислав Стоянов, в които той представя уловени мигове от българската природа и културни традиции.