„8 май 2020 – Ден на ученическото самоуправление“

В деня на ученическото самоуправление, ученици влязоха в ролята на учители и проведоха онлайн уроци със своите съученици по различни учебни предмети.

 

„8 май 2020 – Ден на ученическото самоуправление“
Към началото