В деня на ученическото самоуправление, ученици влязоха в ролята на учители и проведоха онлайн уроци със своите съученици по различни учебни предмети.