Стем интегриран урок в IX A клас – Физика и астрономия, под ръководството на г-жа А. Стоянова

Европейски ден на спорта 24.09.2021г.
ноември 23, 2021
Стем интегриран урок – X Б клас, химия и ООС и г-жа З. Даскалова
ноември 4, 2022
Всички категории

Стем интегриран урок в IX A клас – Физика и астрономия, под ръководството на г-жа А. Стоянова