COVID-19 – информация

Уведомително писмо за карантиниран X Б клас, поради положителен тест за COVID-19 на съученик – 11.01.2022

Заповед № на МОН: РД 09-4247 от 08.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-911 от 08.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата – тестване на учениците


НАСОКИ НА МОН ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ – COVID-19 И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. РАДОМИР ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /COVID-19/

Уведомително писмо положителен тест за COVID-19 на учител – 20.09.2021г.


Заповед РД09-3310/18.11.2020г. на министъра на образованието и науката за задължително носене на маски в класните стаи

ВАЖНО!!!

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 12.03.2021

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 08.03.2021

Уведомително писмо – положителен тест за COVID-19 на ученик – 18.02.2021

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 16.02.2021

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 14.02.2021

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 08.02.2021

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 29.01.2021

Уведомително писмо – положителен тест за COVID-19 на ученик – 20.01.2021г.

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 27.11.2020

Уведомително писмо за карантинирани ученици – 20.11.2020

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 17.11.2020

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 09.11.2020

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 02.11.2020

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 28.10.2020

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 27.10.2020

Уведомително писмо за карантиниран ученик – 21.10.2020

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО – ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА COVID-19


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 за СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. РАДОМИР ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /COVID-19/

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ – COVID-19 И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 – Въпроси и отговори

 


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 01.03.2021г. до 05.03.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА два установени случаи на ученици, контактни на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък. Поставени са под карантина. Не се налага се карантиниране на класа. Те са се обучавали в електронна среда от разстояние и не са имали контакти със съучениците си.  НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 19.02.2021г. до 26.02.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА нови установени случаи на ученици, контактни на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък и ученици с положителен теста за COVID-19 . НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 15.02.2021г. до 19.02.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА два установени случаи на ученици, контактни на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък и един случай на ученик с положителен теста за COVID-19 . Не се налага се карантиниране на класовете. Учениците са се обучавали в електронна среда от разстояние и не са имали контакти със съучениците си. НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 08.02.2021г. до 12.02.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА установени нови случаи на ученици, контактни на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък или с положителна проба. НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 01.02.2021г. до 05.02.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък. Не се налага се карантиниране на класа. Той се е обучавал в електронна среда от разстояние и не е имал контакти със съучениците си. Един учител е с положителен тест за COVID-19, който е работил в електронна среда от разстояние и не е имал контакти с учениците си. НЯМА други учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 20.01.2021г. до 31.01.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък. Не се налага се карантиниране на класа. Той се е обучавал в електронна среда от разстояние и не е имал контакти със съучениците си. Един учител е с положителен тест за COVID-19, който е работил в електронна среда от разстояние и не е имал контакти с учениците си. НЯМА други учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 04.01.2021г. до 20.01.2021г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един установен случай на ученик с положителен тест за COVID-19, поставен е под карантина в домашни условия. Той се е обучавал в електронна среда от разстояние и не е имал контакти със съучениците си. НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 01.12.2020г. до 31.12.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА нови установени случаи на ученици, контактни на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък, както с положителни PCR – тестове. НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепидемични мерки.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 23.11.2020г. до 27.11.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един нов установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък. Не се налага се карантиниране на класовете, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепидемични мерки.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 16.11.2020г. до 20.11.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА три нови установени случаи на ученици, контактни на заразено лице с положителен тест за COVID-19 – близък. Не се налага се карантиниране на класовете, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепидемични мерки.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 09.11.2020г. до 13.11.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един нов установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19. Не се налага се карантиниране на класа, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепедемични мерки.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 02.11.2020г. до 06.11.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един нов установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19. Не се налага се карантиниране на класа, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепидемични мерки.



Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 26.10.2020г. до 29.10.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19. Ученикът не е посещавал училище през последните дни и не се налага се карантиниране на класа, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепидемични мерки.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 19.10.2020г. до 23.10.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един установен случай на ученик, контактен на заразено лице с положителен тест за COVID-19. Ученикът не е посещавал училище през последните 10 дни и не се налага се карантиниране на класа, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.

Взети са всички противоепидемични мерки.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 12.10.2020г. до 16.10.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ИМА един установен случай на заразен ученик, контактните ученици са поставени по карантина в домашни условия, НЯМА учители и служители заразени с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 05.10.2020г. до 09.10.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА установени случаи на заразени и контактни ученици, учители и служители с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 28.09.2020г. до 02.10.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА установени случаи на заразени и контактни ученици, учители и служители с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 21.09.2020г. до 25.09.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА установени случаи на заразени и контактни ученици, учители и служители с коронавирус.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че в периода от 28.09.2020г. до 01.10.2020г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ НЯМА установени случаи на заразени и контактни ученици, учители и служители с коронавирус.