Административни услуги

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

3. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

4. Издаване на дубликати на документи

  •  Заявление за издаване на дубликат на документ изтегли от тук

5. Издаване на удостоверение за професионална квалификация и СПК

6. Издаване на европейско приложение за професионална квалификация 

7. Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование

8.  Приемане и преместване на ученици

  • Образец на заявление за записване на ученик – изтегли тук
  • Образец на заявление за преместване на ученик – изтегли тук
  • Декларация за информирано съгласие на родител при преместване на ученик – изтегли от тук
  • Представяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащото училище – изтегли от тук

 

Към началото