История

През 1863 г. Радомир има килийно училище с учители Илия Младенов и Тасе Герчанов от село Радибош, Ташко Иванчев и Яне Поп Хранов от Радомир.

От 1867 г. в Общинското килийно училище е учител Коце Манджарски от село Долни Раковец.

През 1869 г. новоучредената църковна община в Радомир главява за учител Захари Икономович Круша. Училището от килийно става светско.

През 1872 г. в града става учител Зиновий Поп Петров и урежда Радомирското класно училище.

През 1912/13 учебна година с решение на Министерството на народното просвещение се открива първи гимназиален клас, а през 1913/14 учебна година се открива втори гимназиален клас на Радомирската непълна смесена гимназия. През 1914/15 учебна година се открива трети гимназиален клас. Училището е именувано на първоучителите „Св. Св. Кирил и Методий“. За пръв директор на гимназията е назначен Георги Стоилов Кузманов.

На 1 септември 1920 г. непълната гимназия става пълна и за неин директор е назначен Ст. Митов, дотогава учител в Трета Софийска мъжка гимназия.
През 1922 г. гимназията отново е смесено реално училище, а от 1937/38 учебна година е клон на Кюстендилската мъжка гимназия.

От 15.09.1944 г. гимназията става пълна съгласно Окръжно на Министерството на народната просвета.

От 1949 г. гимназията носи името Смесена гимназия „Георги Димитров“. От 1958 г. до 1968 г. смесената гимназия е преименувана като Трудово-политехническа гимназия „Георги Димитров“, длед това до 1982 г. е Средно политехническо училище „Георги Димитров“.

От 1982 г. до 1990 г. носи името Единно средно политехническо училище „Георги Димитров“, а през 1991г. е възстановено името от създаването му – „Св. Св. Кирил и Методий“. До 2016г се назовава Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – V-XII клас.

Днес носи името Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

През 1987 г. е създаден герба на училището, представящ стилизирано единство на книгата, писеца и просветителския пламък.

През учебната 2016/2017 година Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ става Посланик на Европейския парламент, а от 2018 година е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

 

 

Към началото