История

През 1863 г. Радомир има килийно училище с учители Илия Младенов и Тасе Герчанов от село Радибош, Ташко Иванчев и Яне Поп Хранов от Радомир.

От 1867 г. в Общинското килийно училище е учител Коце Манджарски от село Долни Раковец.

През 1869 г. новоучредената църковна община в Радомир главява за учител Захари Икономович Круша. Училището от килийно става светско.

През 1872 г. в града става учител Зиновий Поп Петров и урежда Радомирското класно училище.

През 1912/13 учебна г. с решение на Министерството на народното просвещение се открива първи гимназиален клас, а през 1913/14 учебна г. се открива втори гимназиален клас на Радомирската непълна смесена гимназия. През 1914/15 учебна г. се открива трети гимназиален клас. Училището е именувано на първоучителите Св. Св. Кирил и Методий. За пръв директор на гимназията е назначен Георги Стоилов Кузманов.

На 1 септември 1920 г. непълната гимназия става пълна и за неин директор е назначен Ст. Митов, дотогава учител в Трета Софийска мъжка гимназия.
През 1922 г. гимназията отново е смесено реално училище, а от 1937/38 учебна година е клон на Кюстендилската мъжка гимназия.

От 15.09.1944 г. гимназията става пълна съгласно Окръжно на Министерството на народната просвета.

От 1949 г. гимназията носи името Георги Димитров, а през 1991г. е възстановено името от създаването й Св. Св. Кирил и Методий. До 2016г се назовава Средно общообразователно училище Св. Св. Кирил и Методий – V-XII клас.

Днес носи името Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

През 1987 г. е създаден герба на училището, представящ стилизирано единство на книгата, писеца и просветителския пламък

Към началото