Квалификация

Върешноинституционална квалификация

На 25.05.2023г. ще се проведе върешноинституционална квалификация за повишаване компетентностите на педагогическите и  специалисти, както следва:

1. Тема на обучението: „От включващо към приобщаващо образование“, УИН: 71090011.

2. Място и час на провеждане:

2.1. на 25.05.2023 от 09.00ч. до 16.15ч. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, ул. Райко Даскалов 31 /корпус/ – присъствена форма;

2.2. от 25.05.2023г до 30.06.2023г. – неприсъствена форма.

3. Обучителна организация: „Център за Обучение и Квалификация“ ООД, гр. Перник, УИН: 7109.

4. Обучител: Здравка Тасева

4. Брой участници: 36

График на обучението


В периода 01 – 02.09.2022г. ще се проведе върешноинституционална квалификация за повишаване компетентностите на педагогическите и непедагогическите специалисти, както следва:

1. Тема на обучението: „Изграждане на ефективни екипи в сферата на образованието. Умения за работа в екип и ръководене на екип“, УИН: 71090018.

2. Място и час на провеждане:

     2.1. на 01.09.2022г. от 10.00ч. до 14.30ч. в НЧ „Братство 1869“, гр. Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий 18;

     2.2. на 02.09.2022г. от 09.00ч. до 12.15ч. в Парк-хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ул. Калофия 19.

3. Обучителна организация: „Център за Обучение и Квалификация“ ООД, гр. Перник

4. Брой участници: 39


 

Към началото