Име и фамилия Длъжност
Маргарита Ананиева Директор
Димитрина Стаменова Заместник-директор
Доротея Андонова-Костадинова

Старши учител

Български език и литература

Маргарита Янева-Велева

Старши учител

Химия и опазване на околната среда

Човекът и природата

Йордан Методиев

Старши учител

Български език и литература

Аделина Вучкова

Старши учител

Български език и литература

Атанаска Методиева

Учител

Български език и литература

Виолета Назърска

Старши Учител

Английски език

Валентина Лазарова

Старши  Учител

Английски език и Френски език

Бойка Александрова

Старши учител

Английски език и Немски език

Александрина Николаева

Учител

Английски език

Цветелина Пламенова

Учител

Английски език и Френски език

Албена Радославова

Учител

Математика

Галина Борисова-Йотова

Старши учител

Математика

Валентина Симеонова

Старши учител

Математика

Калина Станкова

Старши учител

Информатика и информационни технологии

Евелина Костова

Старши учител

Информатика и информационни технологии

Евгени Георгиев

Учител

Теоретично обучение

Зита Даскалова

Старши учител

Биология и здравно образование

Славка Борисова

Старши учител

Биология и здравно образование

Вера Диманова

Старши учител

История и цивилизация

Кристина Симеонова

Старши учител

История и цивилизация

Философия

Ина Боянова

Старши учител

География и икономика

Предприемачество

Добромир Боянов

Учител

История и цивилизации

География и икономика

Икономика

АнтонинаСтоянова

Старши учител

Физика и астрономия

Информационни технологии

Инес Михайлова

Учител

Музика

Технологии и предприемачество

Румен Асенов

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Румяна Иванова

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Ева Емануилова

Учител

Физическо възпитание и спорт

Елка Иванова

Ресурсен учител

Рени Никифорова Стоилкова

Ресурсен учител

 

Класни ръководители за 2020/2021 учебна година

V А клас Атанаска Методиева
V Б клас Добромир Боянов
VI А клас Валентина Симеонова
VI Б клас Александрина Николаева
VII А клас Инес Михайлова
VII Б клас Калина Станкова
VIII А клас Виолета Назърска
VIII Б клас Зита Даскалова
IX А клас Вера Диманова
IX Б клас Бойка Александрова
X А клас Аделина Вучкова
X Б клас Ина Боянова
XI А клас Галина Борисова
XI Б клас Евелина Костова
XII А клас Валентина Лазарова
XII Б клас Цветелина Пламенова