Колектив

Име и фамилия Длъжност
Маргарита Ананиева Директор
Димитрина Стаменова Заместник-директор
Моника Накова

Учител

Български език и литература

Руселия Миланова

Старши учител

Английски език

Йордан Методиев

Старши учител

Български език и литература

Стефка Миладинова

Учител

Български език и литература

Атанаска Методиева

Учител

Български език и литература

Виолета Назърска

Старши Учител

Английски език

Валентина Лазарова

Старши  Учител

Английски език и Френски език

Бойка Александрова

Старши учител

Английски език и Немски език

Силвана Иванова

Учител

Теоретично обучение

Цветелина Пламенова

Учител

Английски език и Френски език

Ани Борисова

Старши учител

Математика

Галина Борисова-Йотова

Старши учител

Математика

Валентина Симеонова

Старши учител

Математика

Калина Станкова

Старши учител

Информатика и информационни технологии

Евелина Костова

Старши учител

Информатика и информационни технологии

Евгени Георгиев

Учител

Теоретично обучение

Зита Даскалова

Старши учител

Биология и здравно образование

Славка Борисова

Старши учител

Биология и здравно образование

Вера Диманова

Старши учител

История и цивилизация

Кристина Симеонова

Старши учител

История и цивилизация

Философия

Ина Боянова

Старши учител

География и икономика

Предприемачество

Добромир Боянов

Учител

История и цивилизации

География и икономика

Икономика

АнтонинаСтоянова

Старши учител

Физика и астрономия

Информационни технологии

Инес Михайлова

Учител

Музика

Технологии и предприемачество

Румен Асенов

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Румяна Иванова

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Антонио Антонов

Учител

Физическо възпитание и спорт

Елка Иванова

Ресурсен учител

Рени Никифорова Стоилкова

Ресурсен учител

 

Класни ръководители за 2022/2023 учебна година

V А клас Силвана Иванова
V Б клас Моника Накова
V В клас Антонина Стоянова
VI А клас Валентина Лазарова
VI Б клас Славка Борисова
VI В клас Цветелина Пламенова
VII А клас Атанаска Методиева
VII Б клас Добромир Боянов
VIII А клас Валентина Симеонова
VIII Б клас Ани Борисова
IX клас Инес Михайлова
X А клас Румен Асенов
X Б клас Зита Даскалова
XI А клас Вера Диманова
XI Б клас Бойка Александрова

XII А клас

XII Б клас

Калина Станкова

Ина Боянова

Към началото