Материална база

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ разполага с добра материална база, обновена през последните  години.

До 2020 г. училището е на двусменен режим и поради преминаването му на едносменен от учебната 2020/2021 година ползва допълнителен корпус с 4 класни стаи от собствеността на ТПГ “Н. Й. Вапцаров”.

В основната сграда се помещават физкултурния салон, библиотеката, медицинския кабинет както и кабинетите от администрацията.

Всяка класна стая е оборудвана с маси и столове за учениците, бюро за учителя, както и с преносим компютър и мултимедия. За по-малките ученици са осигурени и шкафчета за учебните им помагала и пособия.

Оборудвани са четири компютърни кабинета с компютърна техника и достъп до интернет. На преподавателите е осигурен непрекъснат достъп до интернет и различни технически средства за образователно възпитателния процес.

Отоплението е чрез собствено парно на природен газ в основната сграда и климатици в корпуса.

Към началото