Непедагогически персонал

Дияна Валериева Ризова

Главен счетоводител

Таня Ивайлова Въжарска

ЗАС

Диана Симеонова Банкова

Библиотекар

Веска Йорданова Шаприна

Хигиенист

Румяна Георгиева Владимирова

Хигиенист

Антоанета Страхилова Бонева

Хигиенист

Вилма Любчова Асенова-Костадинова

Медицинска сестра

Към началото