Педагогически колектив

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през учебната 2022/2023 година работят 34 педагогически специалисти.

Рая Стефанова Димитрова Психолог
Елка Венелинова Иванова Старши ресурсен учител
Рени Никифорова Стоилкова Ресурсен учител
Aтанаска Симеонова Методиева Старши учител по български език и литература
Йордан Борисов Методиев Старши учител по български език и литература
Моника Бисерова Накова Учител по български език и литература
Стефка Богданова Миладинова Учител по български език и литература
Виолета Петрова Назърска Старши учител по английски език
Валентина Симеонова Лазарова Старши учител по английски и френски език
Бойка Кирчева Александрова Старши учител по английски и немски език
Цветелина Пламенова Цветанова Старши учител по английски език
Руселия Стоянова Миланова Старши учител по английски език
Галина Спасова Борисова-Йотова Старши учител по математика
Валентина Димитрова Симеонова Старши учител по математика
Капка Стоилчова Николова Старши учител по математика
Райка Първанова Методиева Старши учител по математика
Ана Борисова Сотирова Старши учител по математика
Калина Славчева Станкова Старши учител по информатика и ИТ
Евелина Каменова Костова Старши учител по информатика и ИТ
Силвана Николаева Иванова Учител по теоретично обучение
Евгени Георгиев Ненков Учител по теоретично обучение
Стоянка Генадиева Ненкова Старши учител практическо обучение
Славка Стоянова Борисова Старши учител по биология и здравно образование и изобразително изкуство
Зита Павлова Даскалова Старши учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование
Ина Боянова Димитрова Старши учител по география и икономика
Добромир Манолов Боянов Учител по география и икономика и история и цивилизации
Вера Богданова Диманова Старши учител по история и цивилизации
Кристина Симеонова Александрова Старши учител история и цивилизации, философия и гражданско образование
Антонина Илиева Стоянова Старши учител по физика и астрономия и човекът и природата
Инес Валентинова Михайлова Учител по музика
Лора Стефанова Илиева Учител по изобразително изкуство
Румяна Стоилова Иванова Старши учител по физическо възпитание и спорт
Румен Николов Асенов Старши учител по физическо възпитание и спорт
Антонио Емилов Антонов Учител по физическо възпитание и спорт
Към началото