Ръководство

Директор

Маргарита Ананиева

тел. 087 703 0734

 

Заместник-директор учебна дейност

Димитрина Стаменова 

тел. 087 618 2910

Към началото