XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки „Климатични промени”

XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки „Климатични промени” гр. Копривщица, 2019