XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки „Климатични промени”

XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки „Климатични промени” гр. Копривщица, 2019

XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки „Климатични промени”
Към началото