Warning: Illegal string offset 'parent_slug' in /home/suradomir/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/main.php on line 180

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/suradomir/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/main.php on line 180
Прием в V клас | СУ Св. Св. Кирил и Методий

Заповед за училищен план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година

Ние Ви предлагаме:

 Отлична общообразователна подготовка

  • Придобиване на знания, умения и компетентности за успешно представяне на  НВО по БЕЛ, математика и английски език

 Възможност за развитие и изява в различни извънкласни дейности по интереси:

  • екоклуб „Планински кристал”
  • клуб „Патриот”              
  • евроклуб „Euroteens”
  • „Програмиране със Scratch”    
  • „ИТ за всички”                
  • „Забавна математика”       
  • Клуб „Млад художник“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА