Проекти

Екоклуб „Планински кристал“

Екоклуб „Планински кристал“ – презентация I част Екоклуб „Планински кристал“ – презентация II част Екоклуб...

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

От учебната 2022/2023 година СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир започна работа по...

Екоклуб „Планински кристал“

Екоклуб „Планински кристал“ – презентация I част Екоклуб „Планински кристал“ – презентация II част Екоклуб...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   На 12.02.2021 г...

Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен...

Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ финансиран  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“...

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

        МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ СУ „СВЕТИ СВЕТИ...
Към началото