Ученическо самоуправление

 

 

Във връзка с инициативата на “Институт за информални иновации” и Синдиката на българските учители, училището ни е едно от 28-те, които взимат участие.
Инициативата “Управляваме училището с ученическо самоуправление” се реализира в едно пилотно училище във всяка област и има за цел да разшири правата на учениците, което е изключително полезно за всички участници в ученическото самоуправление – ученици, учители, директор, заместник-директор, родители, местни институции, медии, структури на гражданското общество. Като краен продукт ученическото самоуправление издаде вестник “Училищен живот”.

Може да видиш вестника на следния линк:  „Училищен живот“ – електронно издание

 

Към началото