Новини

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

28 февруари – Световен ден на розовата фланелка Всяка последна сряда на месец февруари се…

Уникална покана за бал

Учениците от XII Б клас отправиха по нестандартен и забележителен начин поканата за бала към…

Грипна ваканция и преминаване в ОРЕС

Уважаеми ученици, учители, родители, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД 01-31/29.01.2024 г. на д-р Александър…

Проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   На 12.02.2021 г…

Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ финансиран  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“…

Галерия

Към началото