Новини

Грамота „Неофит Рилски“

С Грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и…

Награди по повод 24 май 2023 година

Грамоти на Община Радомир по повод 24 май: „Отличник зрелостник“ бе връчена на Вяра Петрова…

Подарък по случай 24 май 2023 година

В навечерието на 24 май ученикът Борислав Георгиев от XI Б клас подари на СУ…

Проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   На 12.02.2021 г…

Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ финансиран  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“…

Галерия

Към началото