Новини

Незабравима покана за бала към класния ръководител

На 05 март 2024 г., учениците от XII А клас, профил: Математически в СУ „Св…

Доблестна постъпка на Даная и Рая от VIII клас

Даная Ангелинова и Рая Николова от VIII клас трогнаха до сълзи наш съгражданин. Вчера, 5…

Проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   На 12.02.2021 г…

Проект „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, съвместно с МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“

  Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ финансиран  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“…

Галерия

Към началото