Благотворително кино

Във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб и заповед на кмета на община Радомир номер 269/09.03.2020 г., се преустановяват посещенията на културни мероприятия и кина, което налага отлагане на благотворителното кино “Бъдеще за Влади“!

Ще бъдете информирани във времето за провеждането му!!!

Благотворително кино
Към началото