Author : admin

Незабравима покана за бала към класния ръководител

На 05 март 2024 г., учениците от XII А клас, профил: Математически в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, отправиха по незабравим и забележителен начин поканата за бала към класния си ръководител госпожа Вера Диманова, старши учител по история и цивилизации и класен ръководител на повечето от децата още от V клас. Зрелостниците […]

Доблестна постъпка на Даная и Рая от VIII клас

Даная Ангелинова и Рая Николова от VIII клас трогнаха до сълзи наш съгражданин. Вчера, 5 март на ул. „Братя Миленкови“, двете момичета са намерили портфейл с пари и документи. Без колебания са го предали в районното полицейско управление. Органите на реда установили собственика и той пристигнал в полицията, за да си прибере загубения портфейл. Документите […]

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

28 февруари – Световен ден на розовата фланелка Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в събитието носят розово, за да изразят своята позиция за неприемане на тормоза в училище. За първи път „Денят на розовата фланелка“ е проведен […]

Уникална покана за бал

Учениците от XII Б клас отправиха по нестандартен и забележителен начин поканата за бала към класния си ръководител госпожа Бойка Александрова. Те изписаха с огнени букви „Ще дойдете ли с нас на бала?“. Отговорът на класната е: „ДА – ще дойда с вас на бала.“ Зрелостниците подготвили всичко предварително. Наели специалисти за изготвяне на огнения […]

Грипна ваканция и преминаване в ОРЕС

Уважаеми ученици, учители, родители, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД 01-31/29.01.2024 г. на д-р Александър Златанов – директор на РЗИ – Перник относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания в област Перник, с която се прекратяват присъствените учебни занятия в училищата на територията на област Перник в периода от 31.01.2024 […]

Свободни места след четвърти етап на класиране за държавен план-прием 2023/2024

Във връзка с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнето образование, Заповед №РД-09-4061 от 30.08.2022г. на министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите по приемането на ученици в VIII и XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, изменена и допълнена със Заповед № №РД-09-891 […]

Подаване на документи за участие в 3 етап на класиране за прием в VIII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както […]

Към началото