Годишна среща на Националното сдружение на българските европейски клубове

„В каква Европа вярваме?“- Годишна среща на Националното сдружение на българските европейски клубове, 31.10. – 02.11.2019г.
Д-р Красимира Василева – Председател на NABEC, д-р Калоян Методиев, политолог, началник на кабинета на Президента на Р България, Людмил Вълков- Представителство на Европейската комисия в България.

Годишна среща на Националното сдружение на българските европейски клубове
Към началото