Карантиниран клас във връзка с положителен тест на съученик

Уважаеми родители, ученици и учители,

В училището има ученик от X Б клас с положителен тест  за COVID-19, поставен е под карантина. Контактните на заразено лице с положителен тест ученици са поставени са под карантина в домашни условия. Класът е карантиниран.

Взети са всички противоепедемични мерки и е спазено предписанието от РЗИ- Перник в конкретния случай.

 

Карантиниран клас във връзка с положителен тест на съученик
Към началото