Конкурс „Свят без алкохол и тютюн”

ВТОРО МЯСТО за Ния Каменова от VII Б в регионалния
конкурс „Свят без алкохол и тютюн”, организиран от РЗИ-Перник.

Конкурс „Свят без алкохол и тютюн”
Към началото