Награди по повод 24 май 2023 година

Грамоти на Община Радомир по повод 24 май:
„Отличник зрелостник“ бе връчена на Вяра Петрова от XII A клас.
„Ученик на годината“ получиха:
Миа Митичева от VI A клас
Виктория Венчова от VIII А клас
Мария Асенова от XI A клас
Наградата „Учител на годината“ бе връчена на госпожа Славка Борисова.
Поздравления!
Награди по повод 24 май 2023 година
Към началото