Присъствено обучение за учениците от VII, VIII и X клас

Уважаеми родители и ученици,

съгласно заповед № РД09-856/09.04.2021г. на министъра на образованието от 12.04.2021г. до 23.04.2021г.

учениците от VII, VIII и X клас ще се обучават присъствено.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • V, VI – 30 мин.
  • IX, XI и XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Присъствено обучение за учениците от VII, VIII и X клас
Към началото