Училищен кръг на състезание по английски език

Уважаеми ученици и родители,
На 08.02.2020 – събота, от 10.00 часа ще се проведе първи, училищен кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
Заявилите участие ученици да бъдат в училище най-късно в 9.40 часа – за инструктаж и заемане на местата. Всички да носят черен химикал.
Желаем ви успех!

Училищен кръг на състезание по английски език
Към началото