май 11, 2020

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 
май 11, 2020

Кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001-3.009, МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Радомир и Земен“

Във връзка с подготовката на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 г”., чрез подхода […]
май 10, 2020

11 май – Ден на Светите Равноапостоли Кирил и Методий

май 9, 2020

„8 май 2020 – Ден на ученическото самоуправление“

В деня на ученическото самоуправление, ученици влязоха в ролята на учители и проведоха онлайн уроци със своите съученици по различни учебни предмети.