VI Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности“

Достойно представяне и награда за госпожа Доротея Андонова-Костадинова в VI Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Категория есе.
26-31 август 2019, СОК „Камчия”.

VI Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности“
Към началото