Day: март 7, 2024

Незабравима покана за бала към класния ръководител

На 05 март 2024 г., учениците от XII А клас, профил: Математически в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, отправиха по незабравим и забележителен начин поканата за бала към класния си ръководител госпожа Вера Диманова, старши учител по история и цивилизации и класен ръководител на повечето от децата още от V клас. Зрелостниците […]

Към началото