Един ден в Европейския парламент

Един ден в Европейския парламент в Страсбург

На 19 октомври 2022 година 24 ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Радомир пътуваха за Страсбург за участие в заседание на Европейския парламент по програмата Евроскола на ЕП. Темата, върху която трябваше да дебатират, беше „Готова ли е Европа за зимата и как европейците ще се справят с кризата”. Заедно с ученици от всички държави членки на Европейския съюз те имаха възможност да чуят каква е стратегията на Европейския парламент, да задават въпроси, да предлагат идеи.

Всичко това започва преди няколко години, когато госпожа Виолета Назърска, преподавател по английски език в училището, предлага на своите ученици да се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент. С подкрепата и  разбирането на директора на училището в лицето на госпожа Маргарита Ананиева, в продължение на няколко години екипът работи усърдно. Следва участие в състезание, в което са победители и печелят награда посещение на Европейския парламент в Страсбург за участие в заседание. Пандемията обаче отлага събитието. През есента на 2020 година учениците участват в онлайн заседание, а в началото на тази учебна година идва поканата за участие на място.

Така в утрото на 21 октомври учениците са пред сградата на Европейския парламент в очакване на нещо ново и вълнуващо. Възстановени са участията на място и в този ден ще се проведе първото хибридно заседание. След час участниците са поканени да влязат и да се настанят в пленарната зала. Толкова е вълнуващо. Те седят там, където обичайно седят евродепутатите, те са в залата, която са виждали само в медиите. Нещо повече, ще могат да  поставят въпроси и да изказват мнения.

Заседанието започва с видеообръщение от Председателя на Европейския парламент госпожа Роберта Мецола. Следва интервю с Фабиен Келер, а в залата вече се виждат много вдигнати ръце за въпроси от страна на учениците. Направи впечатление, че младите хора усещат важните проблеми на деня. В това натежало от кризи време прозвучаха темите за мира, за климата, дискриминацията. Като изход от създалата се ситуация много често се чуваше думата СОЛИДАРНОСТ. Учениците показваха зрялост и свободно изразяваха своите тревоги и възгледи. Усещаше се тяхното опасение дали кризата няма да разруши демокрацията… Силно впечатление направи изказването на момиче от Полша, което каза, че ако няма мир, няма значение какво друго има. И тук в отговор прозвуча оптимистичната визия за единството и солидарността в справянето с кризите.

Важен момент от срещата беше анкетата, съдържаща въпроси относно структурата на Европейските институции, отношението на младите хора към европейските ценности както и нагласите им във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент 2024 година. Почти 100 % от учениците заявиха готовност да гласуват, което несъмнено показва тяхната ангажираност с бъдещето на Европа. Имаха и своите предположения за бъдещия носител на наградата Сахаров… През цялото време участниците показваха познания, аналитично и критическо мислене, ентусиазъм. Усещаше се енергията на събитието, залата сякаш беше заредена с мощ и увереност в добрите дни на Европа и света.

Химнът на Европейския съюз изправи на крака участниците в заседанието и беше естествен завършек на събитието.

Накрая всички ученици имаха невероятната възможност да разгледат сградата  и да запечатат задълго спомена от този ден в снимки и нови познанства. А времето ще подреди пъзела на вълненията и преживяванията и ще остави трайна следа от този ден.

Събитието протече при перфектната организация на дейностите. Личеше трудът и усилията на модераторите.

Със сигурност сега в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Радомир има истински убедени европейци!

Автор: Аделина Вучкова

Един ден в Европейския парламент
Към началото